Rock Pop Bratislava

Agentúra Rock Pop Bratislava počas svojej dlhoročnej histórie zabezpečuje koncerty umelcov pre domácich a zahraničných usporiadateľov, stará sa o dramaturgiu, produkciu a organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí pre rôznych klientov.

Agentúra zabezpečuje zahraničné svetové hviezdy na firemné akcie, organizuje koncertné turné slovenských a zahraničných umelcov a festival Bratislavské Jazzové Dni Slovenská sporiteľňa.